É G I G
"Iparkodjál látni! Bekötött szemmel senki nem járhat egyenesen..." Eötvös József
Élenjáró Gimnáziumok Igazgatóinak Grémiuma

Magyarország élenjáró gimnáziumainak igazgatói közül néhányan úgy döntöttünk, hogy az oktatás fontosabb kérdéseiről rendszeresen konzultálunk egymással.

Ez a honlap azért jött létre, hogy mások is megismerhessék gondolatainkat, véleményünket.


Javaslat

Alulírottak, neves magyarországi gimnáziumok igazgatói a járványhelyzet újabb súlyosbodása idején hálával és tisztelettel gondolunk az egészségügyben küzdő honfitársainkra, és mindazokra, akik nap mint nap felveszik a küzdelmet a járvány ellen. Köszönjük pedagógus kollégáinknak, az iskolákban dolgozó minden munkatársunknak, hogy a fokozódó veszély ellenére ezekben a nehéz időkben is vállalták a jövő nemzedékek nevelését, és továbbra is kitartanak a digitális oktatás kihívásai közepette. Köszönjük a szülők és diákok naponta megújuló bizalmát és segítő együttműködését. Támogatunk minden olyan kormányzati és fenntartói intézkedést, amely ebben a kiszámíthatatlan helyzetben a biztonságot erősíti és a mind hatékonyabb védekezéshez ad hathatós segítséget. A felnövekvő korosztályokért felelős szakemberekként, össztársadalmi felelősségünk tudatában, a vírus elleni küzdelem aktuális helyzetét látva, és a felgyorsult oltási tevékenység kedvező hatásában bízva, a közoktatás egészét, illetve szűkebb felelősségi területünket, az érettségiző korosztályt érintően az alábbi javaslatokat tesszük:

  1. A köznevelési intézmények csak azt követően nyissák meg újra kapuikat a jelenléti oktatás előtt – beleértve az érettségi vizsgákat is -, ha minden dolgozónk, aki igényelte, megkaphatta a Covid19 elleni védőoltást. Mivel az ország újranyitása sürgető feladat, készséggel felajánljuk munkánkat és együtt-gondolkodásunkat abban, hogy ez mielőbb megtörténhessen.
  2. A mögöttünk álló rendkívüli év – a köznevelésben részt vevő felek minden erőfeszítése ellenére – komoly mentális terhelést jelentett a diákoknak, és jelentős tudásbeli hiányosságok is mutatkozhatnak az idén érettségiző évfolyamnál. Úgy látjuk, nem várható el tőlük, hogy a korábbi évfolyamok által felmutatott eredményeket érjék el az előttük álló megmérettetésen. Kérjük, hogy a döntéshozók – függetlenül attól, hogy a járványhelyzet egyáltalán lehetővé teszi-e a vizsgák részleges vagy teljes megszervezését – fontolják meg, hogy miként lehetne méltányos módon kompenzálni az idén rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam hátrányát. Készséggel felajánljuk munkánkat és együtt-gondolkodásunkat abban, hogy kidolgozzunk erre egy részletes tervet.

Együttérzéssel gondolunk a betegségben elhunyt kollégáinkra és családjaikra, valamint minden honfitársunkra, akiket a járvány nehéz helyzetbe sodort.


Árendás Péter
Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum
Barlay Bence
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Békefi Gábor
Kempelen Farkas Gimnázium, Budapest
Csapodi Zoltán
ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest
Fazekas Róbert
Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc
Horváth Bálint
Piarista Gimnázium, Budapest
Horváth Péter
Révai Miklós Gimnázium és Kollégium, Győr
Juhász-Laczik Albin dr.
Pannonhalmi Bencés Gimnázium
Kézdy Edit
Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Budapest
Lázár Tibor
Szent István Gimnázium, Budapest
Láng György
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola, Budapest
Moss László
Eötvös József Gimnázium, Budapest
Pásztor Attila
Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
Porogi András
Toldy Ferenc Gimnázium, Budapest
Salga Imre
ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, Budapest
Szebedy Tas dr.
Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola, Budapest
Schultz Zoltán
Lovassy László Gimnázium, Veszprém
Székely György
Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, Budapest

Budapest, 2021. március 24.Gimnáziumi Igazgatók Nyilatkozata

Alulírottak, neves magyarországi gimnáziumok igazgatói a vírus elleni küzdelem eredményeit látva, és a közeljövőben felgyorsuló oltási tevékenység kedvező hatásában bízva, örömmel fogadtuk a gondolatot, hogy az érettségi előtt álló évfolyam tanulói számára lehetővé váljék a jelenléti oktatás. Az érettségi vizsga eredménye jelentősen befolyásolja a tanulók továbbtanulási lehetőségeit, így életpályájuk egyik meghatározó eseménye. A vizsgára való felkészítés hatékonyságát jelentősen javítja a jelenléti oktatás. Ennek érdekében az alábbi javaslatokat tesszük:

  1. Az érettségi vizsga előtt álló végzős évfolyam számára tegyék lehetővé a hibrid oktatást, vagyis hogy az iskola által meghatározott munkarendben a digitális órák mellett vagy helyett az iskolának legyen lehetősége a jelenléti oktatásra is.
  2. A vírus iskolán belüli terjedését leghatékonyabban a szigorú maszkviselési szabályok és azok betartása korlátozza. Kérjük, hogy minden oktatási intézményben az intézményvezető saját hatáskörben dönthessen az épületben zajló programok (tanulmányi versenyek, szülői tájékoztatók, vizsgák stb.) részvételi és egészségügyi szabályairól.
  3. Kérjük, hogy vizsgálják meg az érettségiző évfolyam és tanáraik oltási sorrendben való előrébb rangsorolásának lehetőségét annak érdekében, hogy se a felkészülést ne nehezítse, se az egyes tanulók vizsgáját ne hiúsíthassa meg az esetleges vírusfertőzés. Így a krónikus betegségben szenvedő kollégák is bekapcsolódhatnának az érettségiző évfolyam jelenléti oktatásába.

Köszönjük pedagógus kollégáinknak, az iskolákban dolgozó minden munkatársunknak, hogy a veszélyhelyzet nehéz időszakában is vállalják a jövő nemzedékek nevelését. Köszönjük a szülők és diákok naponta megújuló bizalmát és segítő együttműködését, amely nélkül nem lehet biztonságos a jelenléti oktatás. Együttérzéssel gondolunk a betegségben elhunyt kollégáinkra és családjaikra.

Árendás Péter
Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum
Barlay Bence
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Békefi Gábor
Kempelen Farkas Gimnázium, Budapest
Csapodi Zoltán
ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest
Fazekas Róbert
Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc
Horváth Bálint
Piarista Gimnázium, Budapest
Horváth Péter
Révai Miklós Gimnázium és Kollégium, Győr
Juhász-Laczik Albin dr.
Pannonhalmi Bencés Gimnázium
Kézdy Edit
Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Budapest
Lázár Tibor
Szent István Gimnázium, Budapest
Láng György
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola, Budapest
Moss László
Eötvös József Gimnázium, Budapest
Pásztor Attila
Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
Porogi András
Toldy Ferenc Gimnázium, Budapest
Salga Imre
ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, Budapest
Szebedy Tas dr.
Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola, Budapest
Schultz Zoltán
Lovassy László Gimnázium, Veszprém
Székely György
Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, Budapest

Budapest, 2021. január 23.

A fenti Nyilatkozathoz csatlakozik a Gimnáziumok Országos Szövetsége is.


Gimnáziumi Igazgatók Nyilatkozata

Alulírottak, neves magyarországi gimnáziumok igazgatói a járványhelyzet súlyosbodása idején hálával és megilletődött tisztelettel gondolunk az egészségügyben küzdő honfitársainkra és mindazokra, akik nap mint nap felveszik a küzdelmet a járvány ellen. Köszönjük pedagógus kollégáinknak, az iskolákban dolgozó minden munkatársunknak, hogy a fokozódó veszély ellenére ezekben a nehéz időkben is vállalják a jövő nemzedékek nevelését. Köszönjük a szülők és diákok naponta megújuló bizalmát és segítő együttműködését, amely nélkül még ennyire sem lehetne biztonságos az oktatás. Hálásak vagyunk minden olyan kormányzati és fenntartói intézkedésért, amely ebben a kiszámíthatatlan helyzetben a biztonságot erősíti és a mind hatékonyabb védekezéshez ad hathatós segítséget. Ehhez a védekezéshez kérünk most további segítséget a kormányzattól:

  1. A jelenléti oktatást tartjuk a leghatékonyabbnak, ezért – addig, amíg a járvány elleni eredményes védekezés ezt megengedi – szakmai okokból támogatjuk ennek fenntartását a gimnáziumokban. A vírus iskolán belüli terjedését leghatékonyabban a szigorú maszkviselési szabályok és azok betartása korlátozza, ehhez kérjük elegendő egészségügyi maszk rendszeres biztosítását az iskolai dolgozóknak.
  2. A fertőzéssel érintett, illetve a járványügyi megfigyelés alá kerülő pedagógusok, osztályok miatt folyamatosan jelentkezik az igény a jelenléti oktatás és a digitális munkarend közti köztes, ún. hibrid megoldásokra, amelyekre a jelenlegi szabályozás kevés teret ad. Kérjük, hogy az intézményvezetők szélesebb autonómiát kapjanak a jelenléti és a távoktatás közötti, ún. hibrid megoldások kidolgozására és alkalmazására a gimnáziumokban, ha úgy látják hatékonynak a védekezést.
  3. Kérjük, hogy hivatalosan is támogassák, hogy – amennyiben az iskola meg tudja oldani – a tartós távollétre kényszerülő kollégák otthonról is taníthassanak.
  4. Kérjük, hogy jogszabállyal biztosítsák a koronavírusos megbetegedéshez kötődően (akár érintettként, akár közvetlen kontaktként) otthoni vagy kórházi tartózkodásra szoruló kollégák, illetve munkatársak távollét esetére járó 100%-os táppénzt.
  5. Kérjük, hogy – igazgatói vagy iskolaorvosi kérésre – biztosítsák a tanárok és az iskolai dolgozók ingyenes tesztelését.

Együttérzéssel gondolunk a betegségben elhunyt kollégáinkra és családjaikra.

Árendás Péter
Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum
Barlay Bence
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Békefi Gábor
Kempelen Farkas Gimnázium, Budapest
Csapodi Zoltán
ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest
Fazekas Róbert
Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc
Horváth Bálint
Piarista Gimnázium, Budapest
Horváth Péter
Révai Miklós Gimnázium és Kollégium, Győr
Juhász-Laczik Albin dr.
Pannonhalmi Bencés Gimnázium
Kézdy Edit
Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Budapest
Lázár Tibor
Szent István Gimnázium, Budapest
Láng György
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola, Budapest
Moss László
Eötvös József Gimnázium, Budapest
Pásztor Attila
Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
Porogi András
Toldy Ferenc Gimnázium, Budapest
Salga Imre
ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, Budapest
Szebedy Tas dr.
Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola, Budapest
Schultz Zoltán
Lovassy László Gimnázium, Veszprém
Székely György
Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, Budapest

Budapest, 2020. november 8.


Az Élenjáró Gimnáziumok Igazgatói Grémiumának közleménye
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Alulírottak, neves magyarországi középiskolák igazgatói a Nemzeti Pedagógus Kar 2020. január 15-i, hasonló tartalmú nyilatkozatával egyetértve szükségesnek tartjuk az oktatás-nevelés rendszerének folyamatos átgondolását a felnövekvő generációkat érő új kihívásokra való válaszadás és a nemzet jövője érdekében. Mi is úgy véljük, hogy olyan Nemzeti alaptantervre (NAT-ra) van szükség, amely megfelel a XXI. század követelményeinek, hiszen fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek olyan készségekkel, képességekkel és ismeretekkel felvértezve kerüljenek ki a közoktatásból, amelyek segítik őket a modern világban. Ugyan a 2013-ban bevezetett és máig érvényben levő NAT érdemi beválás-vizsgálata még nem történt meg, mégis üdvözöltük azt a szándékot, hogy új Nemzeti alaptanterv készül. A három éve formálódó anyagot utoljára 2018 őszén volt alkalma egy hónapon keresztül véleményeznie a szakmai és társadalmi nyilvánosságnak. Az azóta született módosítások még nem nyilvánosak, így azokról szakmai véleményt nem tudunk alkotni.

Az utóbbi időben a sajtóban sokféle, időnként egymásnak ellentmondó információ látott napvilágot a 2018 őszén közzétett NAT-tervezet különböző módosításaival kapcsolatban. Mivel a NAT a köznevelés jövőjének irányait hivatott kijelölni, elengedhetetlennek tartjuk, hogy megalkotása és bevezetése megfelelő szakmai alapokon nyugodjon. Kérjük tehát a végső tervezet mihamarabbi nyilvánosságra hozását, s az érdemi társadalmi vita megkezdését.

A NAT hatékonysága azon múlik, hogy az iskolák fel tudnak-e készülni a bevezetésére. Ehhez időre van szükség. Az iskoláknak felül kell vizsgálniuk a helyi tanterveiket, el kell végezniük azok NAT-hoz és a kerettantervekhez való igazítását. A pedagógusoknak meg kell ismerniük a NAT-ban megjelenő új módszertani és tartalmi elemeket, fel kell készülniük arra, hogy ezeket a tanórákon alkalmazni tudják. Ezek a feladatok a mindennapi iskolai munka mellett több hónapot vesznek igénybe. Ugyanilyen összetett feladat az új NAT-hoz illeszkedő tankönyvek elkészítése, amelyhez szintén hosszú idő és az iskolákkal folytatott élénk párbeszéd szükséges.

A középiskoláknak 2019 őszén meg kellett hirdetniük a 2020/21. tanévben induló osztályokat. A tájékoztatók tartalmazzák a helyi tantervek tantervi hálóit. A diákok és a szülők ezek ismeretében választanak középiskolát. Aggályosnak tartjuk, ha a most felvételiző diákok oktatása nem a meghirdetettek szerint kezdődhet meg szeptemberben.

Igazi és átfogó változást, egy XXI. századi, s módszertanilag a kor elvárásaihoz igazodó NAT bevezetése csak akkor tud elindítani, ha a végrehajtásban kulcsfontosságú szerepet betöltő pedagógusok, vezetők, szülők és tanulók érdekeltségét, motiváltságát el tudja érni.

A fentiekre való tekintettel az a kérésünk, hogy az új NAT a megjelenést követően – az átállásra kellő időt biztosítva - legkorábban 2021 szeptemberében lépjen hatályba. A korábbi bevezetés kapkodáshoz vezet, aminek a gyermekek látnák a kárát, a pedagógusok pozitív hozzáállását ezzel elveszíthetnénk. Ilyen módon a NAT nem tudná betölteni a pedagógiai folyamatok megújításában hivatott szerepét.


Barlay Bence
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium

Békefi Gábor
Kempelen Farkas Gimnázium

Gadóné Kézdy Edit
Deák Téri Evangélikus Gimnázium

Schultz Zoltán
Lovassy László Gimnázium, Veszprém

Pásztor Attila
Budapesti Fazekas Mihály Gyak. Ált. isk. és Gimnázium

Juhász-Laczik Albin OSB
Pannonhalmi Bencés Gimnázium

Salga Imre
ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium

Horváth Bálint
Piarista Gimnázium, Budapest

Láng György
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Ált. isk. és Gimnázium

Horváth Péter
Révai Miklós Gimnázium
Nemzeti Pedagógus Kar elnöke

Csapodi Zoltán
ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium

Lázár Tibor
Szent István Gimnázium, Budapest

Moss László
Eötvös József Gimnázium

Székely György
Veres Péter Gimnázium

Árendás Péter
Illyés Gyula Gimnázium, Budaörs

Budapest, 2020. január 17.

Emlékeztetők
(csak tagoknak)

jelszó:


ARCHÍVUM